Jakie dokumenty należy posiadać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

Aby złożyć wniosek o Pozwolenie na Budowę projekt (zaadaptowany do działki projekt typowy lub projekt indywidualny) należy uzupełnić o następujące dokumenty:

 • Wypis z Planu Miejscowego, bądź w przypadku braku jego uchwalenia - decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
 • Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową przeznaczoną do celów projektowych, wykonaną przez uprawnionego geodetę
 • Warunki Techniczne dotyczące mediów:
  - energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
  - gazu (Zakład Gazowniczy)
  - wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)
 • Badania geologiczne działki
 • Jeśli konieczne - decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 • Uzgodnienie wjazdu na teren działki
Poradnik
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
 • pow. użytkowa
 • min. szerokość działki
 • kondygnacje
Pokaż rzuty