Projekty na zamówienie

Aby uzyskać wstępną ofertę wykonania projektu na zamówienie należy przesłać do nas podstawowe informacje dotyczące projektu domu:

- mapa lub szkic działki z wymiarami i oznaczeniem stron świata
- Wypis z Planu Miejscowego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy
- informacje dotyczące programu funkcjonalnego domu tj.: ilość i wielkość pomieszczeń, preferencje dotyczące ich rozmieszczenia, ewentualnie szkic koncepcyjny
- informacje dotyczące bryły budynku, preferowanych materiałów, ilości kondygnacji, rodzaju dachu itp.
- wszelkie inspiracje w formie szkiców, zdjęć, rzutów, elewacji przykładów innych projektów, które się Państwu podobają itp.

 

HARMONOGRAM PRAC:

1. Współpracę przy opracowaniu projektu indywidualnego rozpoczynamy od konsultacji mailowej lub podczas spotkania online na Google Meet lub Zoom.
2. Jeśli zdecydują się Państwo na wspołpracę podpisujemy Umowę na prace projektowe.
3. Po podpisaniu umowy należy wpłacić zaliczkę (30% wartości całego projektu) za wykonanie Projektu koncepcyjnego. W przypadku rezygnacji z opracowania Projektu architektoniczno-budowlanego zaliczka nie jest zwracana i jest traktowana jako zapłata za opracowanie Projektu koncepcyjnego. Po otrzymaniu zaliczki powstaje tzw. Szkic wstępny (odręczny) projektu.
4. Po jego akceptacji opracujemy Projekt koncepcyjny, zawierający rzuty poziome poszczególnych kondygnacji oraz elewacje budynku. Może on być zmieniany, poprawiany i dopracowywany do momentu Państwa akceptacji. Projekt koncepcyjny może być uzgadniany drogą mailową, na spotkaniach online lub w naszym biurze. Uwagi i korekty mogą być przesyłane mailem. 
5. Zaakceptowany projekt koncepcyjny jest podstawą wykonania Projektu architektoniczno-budowlanego. Termin wykonania projektu jest indywidualnie uzgadniany i zgodny z podpisaną wcześniej umową. Na tym atapie należy wpłacić drugą zaliczkę (w wysokosci 30% wartości całego projektu) za wykonanie Projektu architektoniczno-budowlanego. 
4. Ostatni etap to Projekt techniczny.
5. Szacunkowy termin opracowania:
- 1 do 1,5 miesiąca - część 1, tj. projekt architektoniczno-budowlany do pozwolenia na budowę, licząc od dnia akceptacji koncepcji, 
- 1,5 do 2 miesięcy - część 2, proj. techniczny, licząc od dnia przekazania projektu architektoniczno-budowlanego.
Należy jednak podkreślić, że ostateczny termin powstania całości projektu zależy, w dużej mierze, od Państwa zaangażowania na etapie powstawania koncepcji oraz wielkości projektu.
6. Standardowo zakres projektu jest identyczny, jak projektów gotowych z naszego biura, czyli zgodny z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Cena projektu jest ustalana indywidualnie. Ma na nią wpływ złożoność bryły budynku, wielkość domu, ilość kondygnacji, itp.


ZAPRASZAMY.

Zobacz również
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
  • pow. użytkowa
  • min. szerokość działki
  • kondygnacje
Pokaż rzuty