ETAP 1 - Przed budową

 • Jakie dokumenty należy posiadać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

  Aby złożyć wniosek o Pozwolenie na Budowę projekt (zaadaptowany do działki projekt typowy lub projekt indywidualny) należy uzupełnić o następujące dokumenty:

  • Wypis z Planu Miejscowego, bądź w przypadku braku jego uchwalenia - decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
  • Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową przeznaczoną do celów projektowych, wykonaną przez uprawnionego geodetę
  • Warunki Techniczne dotyczące mediów:
   - energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
   - gazu (Zakład Gazowniczy)
   - wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)
  • Badania geologiczne działki
  • Jeśli konieczne - decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
  • Uzgodnienie wjazdu na teren działki
  zwiń
Poradnik
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
 • pow. użytkowa
 • min. szerokość działki
 • kondygnacje
Pokaż rzuty