Tablica i dziennik budowy za 49zł

Nowość w naszej ofercie! Obowiązkowe na każdej budowie. W promocji za 49zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, na każdej budowy musi się znajdować TABLICA BUDOWY.

Nasza Tablica ma kształt prostokąta o wymiarach 120cm x 70cm, z czego 90cm x70cm to pole wymagane przepisami prawa budowlanego i zawierające: 1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, 5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: a) kierownika budowy, b) kierowników robót, c) inspektora nadzoru inwestorskiego, d) projektantów, 6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Jest wykonana na sztywnej płycie koloru żółtego z PCV o grubości: 0,6 mm; litery i cyfry koloru czarnego (sitodruk) o wysokości ok. 4 cm.

UWAGA: Zamawiając Tablicę budowy wyrażają Państwo jednorazową zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji wysyłki - naszemu Dostawcy tablicy.

Zobacz również
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
  • pow. użytkowa
  • min. szerokość działki
  • kondygnacje
Pokaż rzuty