Kubatura netto budynku

Kubatura netto jest iloczynem powierzchni kondygnacji netto i odległości między powierzchnią posadzki a dolną powierzchnią stropu górnego. 

UWAGA: na prezentacji na stronie internetowej podajemy właśnie kubaturę netto.

Do kubatury netto zalicza się:
1) przestrzeń wewnętrzną zamkniętą ze wszystkich stron, czyli ograniczoną przegrodami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz stropami lub stropodachem
2) kubaturę elementów zewnętrznych nie zamkniętych ze wszystkich stron i nie przekrytych, jak balkony i tarasy
3) kubaturę elementów zewnętrznych nie zamkniętych ze wszystkich stron lecz nakrytych, jak podcienia, loggie.
Do kubatury netto nie zalicza się kubatury stropodachu i poddasza nieużytkowego (strychu).

W praktycznych obliczeniach kubatury netto należy kierować się następującymi zasadami:
1) kubatura budynku netto jest sumą kubatury netto kondygnacji podziemnych i nadziemnych.
2) do kubatury budynku netto nie wlicza się objętości konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych oraz objętości stropów, stropodachów i poddaszy nieużytkowych
3) kubaturę budynku netto oblicza się, biorąc za podstawę wielkość powierzchni ruchu, powierzchni użytkowej netto i powierzchni usługowej, przyjmując wysokość wchodzących w skład tych powierzchni pomieszczeń mierzoną w świetle wykończonych podłóg i sufitów.

 

Poradnik
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
  • pow. użytkowa
  • min. szerokość działki
  • kondygnacje
Pokaż rzuty