Kosztorysy budowlane

Wybierając projekt domu, mają Państwo możliwość zamówienia kosztorysu budowlanego do projektów E-DOMY.PL.

Kosztorys budowlany jest opracowywany w programie NORMA i zawiera zestawienie kosztów wykonania robót budowlanych, kosztów materiałów, sprzętu oraz koszty robocizny. Kosztorys jest wykonywany na podstawie uśrednionych dla całego kraju wskaźników cen materiałów i usług budowlanych, przy użyciu baz cenowych SEKOCENBUD.

Kosztorysy oraz przedmiary są przesyłane w wersji drukowanej w 2 egzemplarzach Kosztorys oraz 2 egz. Przedmiar. Możecie je też Państwo otrzymać w wersji do samodzielnego wydruku w PDF.

Kosztorys budowlany zawiera:
- Kosztorys inwestorski
- Tabelę elementów scalonych
- Zestawienie materiałów i sprzętu

oraz oddzielnie: Przedmiar robót.

UWAGA: Szczegółowy kosztorys inwestorski obejmuje tylko roboty budowlane architektoniczno-konstrukcyjne. Roboty instalacyjne są wyceniane metodą uproszczoną, wskaźnikową przyjmując za podstawę powierzchnię użytkową domu.

Cena kosztorysu: 399zł brutto.

Kosztorys można zamówić wybierając opcję "Kosztorys" przy zamówieniu projektu w formularzu ZAMÓW PROJEKT.

W przypadku oddzielnego zamówienia Dodatków np. kosztorysu, aneksów lub pakietu do kosztu dodatków doliczamy koszty wysyłki w wysokości 10zł (przy płatności przelewem) oraz 15zł (za pobraniem).

Poradnik
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
  • pow. użytkowa
  • min. szerokość działki
  • kondygnacje
Pokaż rzuty