Na zamówienie?

Jeśli na naszej stronie, nie uda się Państwu znaleźć właściwego projektu, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wykonania projektu typowego na indywidualne zamówienie.

Aby uzyskać wstępną ofertę wykonania projektu należy przesłać nam podstawowe informacje dotyczące projektu domu. Istotne będą wszelkie szkice, zdjęcia, inne projekty, które się Państwu podobają.

Podstawowe informacje to:
- mapa lub szkic działki z wymiarami i oznaczeniem stron świata
- Wypis z Planu Miejscowego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy
- program funkcjonalny: ilość i wielkość pomieszczeń, i preferencje dotyczące ich rozmieszczenia, ew. Państwa szkic koncepcyjny
- bryła budynku, preferowane materiały, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (przydatne będą też inspiracje w formie zdjęć, elewacji, rzutów ulubionych projektów)

 

HARMONOGRAM

1. Po podpisaniu umowy należy wpłacić zaliczkę (30% wartości całego projektu) za wykonanie Projektu koncepcyjnego. W przypadku rezygnacji z opracowania Projektu architektoniczno-budowlanego zaliczka nie jest zwracana i jest traktowana jako zapłata za opracowanie Projektu koncepcyjnego. Po otrzymaniu zaliczki powstaje tzw. Szkic wstępny (odręczny) projektu, który powinien być zaakceptowany. Na jego podstawie opracujemy tzw. Projekt koncepcyjny, zawierający rzuty poziome poszczególnych kondygnacji oraz elewacje budynku.

2. Projekt koncepcyjny jest podstawą wykonania Projektu architektoniczno-budowlanego domu. Może on być jeszcze zmieniany, poprawiany i dopracowywany do momentu Państwa akceptacji. Projekt koncepcyjny może być przesyłany Państwu i uzgadniany drogą mailową lub na spotkaniu w naszym biurze. Uwagi i korekty mogą być przesyłane mailem.

3. Po akceptacji Projektu koncepcyjnego, wykonujemy Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny. Termin wykonania projektu jest indywidualnie uzgadniany i zgodny z podpisaną wcześniej umową. Należy jednak podkreślić, że termin powstania całości projektu zależy, w dużej mierze, od Państwa zaangażowania na etapie powstawania koncepcji.

Standardowo zakres projektu jest identyczny, jak projektów gotowych z naszego biura, czyli zgodny z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Cena projektu jest ustalana indywidualnie. Ma na nią wpływ złożoność bryły budynku, wielkość domu, ilość kondygnacji, itp.


ZAPRASZAMY.

 projekty indywidualne

Zobacz również
Schowaj
0 projektów
w Twojej teczce
  • pow. użytkowa
  • min. szerokość działki
  • kondygnacje
Pokaż rzuty